Adolf Szyszko-Bohusz – Monografia

unnamed

Instytut Architektury ma przyjemność zaprezentować pierwszą monografię Adolfa Szyszko-Bohusza (1883-1948), jednego z  najważniejszych architektów polskich pierwszej połowy XX wieku. Książka składa się z dwóch zasadniczych części: otwierającego publikację problemowego eseju Michała Wiśniewskiego osadzającego twórczość architekta w szerszym politycznym i artystycznym kontekście, oraz z części katalogowej, w której pogrupowano obiekty zaprojektowane przez Adolfa Szyszko-Bohusz według typologii budynków. Prezentacje zawierają krótki opis budynku, rysunki i zdjęcia archiwalne i współczesne fotografie. Publikację zamyka wybór z pism Adolfa Szyszko-Bohusza, prezentujący jego poglądy na architekturę i wyzwania nowoczesności, kalendarium życia i twórczości architekta i bibliografia.

Autor: Michał Wiśniewski

Współpraca: Rafał Ochęduszko
Wydawca: Instytut Architektury 2013
Wstęp i redakcja: Dorota Leśniak-Rychlak
Projekt graficzny: Joanna Sowula

Więcej o książce – link

Dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej Kraków

logo kraków

, ,