Czuły modernizm. Społeczna historia Mistera Warszawy. 50 lat razem

Zapraszamy na premierę książki wydanej przez Fundację Instytut Architektury pt. Czuły modernizm. Społeczna historia Mistera Warszawy. 50 lat razem.

SKLEP > 


W 1970 roku budynek przy ulicy Promyka 5, popularnie zwany „deską”, otrzymał tytuł Mistera Warszawy 1969. Pisano o nim wtedy: „Lokatorzy chwalą wygodne i funkcjonalnie zaprojektowane mieszkania, a jury wysoko oceniło jego walory urbanistyczne. Piękne położenie na wiślanej skarpie i otoczenie budynku, tworzącego udany zespół mieszkaniowy z wysokimi 18-kondygnacyjnymi budynkami osiedla, przemawiały również na korzyść laureata”. Pomimo tytułu i zdobytej dzięki niemu popularności budynek nie był jednak ani wówczas, ani obecnie szczególnie dobrze znany mieszkańcom Warszawy, nie doczekał się też popularnych czy naukowych opracowań. Dzisiaj, czyli pięćdziesiąt lat później, nadal mieszka w nim wielu jego pierwszych lokatorów. Co więcej, wydają się być oni bardzo z tego zadowoleni. Stąd pomysł na tę książkę – jej przygotowanie stało się pretekstem do rozmów z mieszkańcami Mistera o tym, jak na jego przykładzie architektura modernistyczna sprawdziła się jako „maszyna do mieszkania”.
Wywiady z mieszkańcami, ale także kwerendy, badania dokumentów techniczno-projektowych i prywatnych archiwów fotograficznych złożyły się na materiały źródłowe, na podstawie których autorzy snuli historię tego jednego Mistera jako pars pro toto, dążąc do opisania modernistycznej architektury z perspektywy jej użytkowników. 

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Książkę będzie można nabyć podczas spotkań promocyjnych:

13 grudnia 2019, 18:00, Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK, pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4, Warszawa

16 grudnia 2019, 17:00, Klub Osiedlowy PROMYK, ul. Promyka 5, Warszawa

17 grudnia 2019, 17:00, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz CZYTELNIA POD SOWAMI, ul. Gen. Zajączka 8, Warszawa

W spotkaniach wezmą udział redaktorki książki oraz autorka fotografii:

Emilia Kiecko – historyczka sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa dla młodych historyków sztuki (2015) oraz konkursu grantowego Narodowego Centrum Nauki FUGA 5 (2016). Zajmuje się teorią architektury i urbanistyki XX wieku oraz utopiami architektonicznymi. Autorka książki Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL (2018).  

Wiktoria Szczupacka – historyczka sztuki, studiowała w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów podyplomowych z ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu; doktorantka w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, zajmuje się neoawangardą lat siedemdziesiątych XX wieku w ujęciu feministycznym. Członkini AICA. Publikowała w czasopismach naukowych i artystycznych. Prowadzi Fundację Kulik-KwieKulik. Mieszka w Misterze przy Promyka 5.

Antonia Gugała – fotografka, absolwentka Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Jej prace były pokazywane podczas wystaw indywidualnych w Polsce (Fundacja Archeologia Fotografii, Galeria xs) oraz zagranicą (Festival Images – Biennale des arts visuels de Vevey w Szwajcarii). Uczestniczka licznych wystaw grupowych (m.in. Wizualne SPA, Trochę Inny Festiwal Fotograficzny TIFF, Organ Vida Photography Festival, Landskrona Foto Festival). Laureatka konkursu Show OFF 2018 (Miesiąc Fotografii w Krakowie) oraz stypendium artystycznego m.st. Warszawy (2016). Jej prace były publikowane m.in. w Photomonitor, Yet, Katalog Journal, Der Greif, K-mag oraz Urbanautica. W swojej twórczości bada różnorodne przejawy życia codziennego, często odnosząc się do teorii z zakresu antropologii kulturowej. W tym kontekście skupia się przede wszystkim na poznawaniu stosunku człowieka do przedmiotów.   

Ilustracja: szkic osiedla Kępa Potocka, rys. S. Steller, „Stolica” 1963, nr 17 (dodatek) s. 2

Ilustracja: kulisy projektu Czuły modernizm, fot. Antonina Gugała