Czuły modernizm. Społeczna historia Mistera Warszawy. 50 lat razem

Czuły modernizm. Społeczna historia Mistera Warszawy. 50 lat razem

pod redakcją Emilli Kiecko i Wiktorii Szczupackiej
z fotografiami Antoniny Gugały

Instytut Architektury, Warszawa-Kraków 2019

Opieka redakcyjna
Dorota Leśniak-Rychlak

Redakcja
Jolanta Chrzanowska-Pieńkos

Konsultacje faktograficzne
Monika Chylińska, Małgorzata Złotkowska-Mikita

Recenzja
Aleksandra Kędziorek

Projekt graficzny i skład
Martyna Wyrzykowska

liczba stron: 112
oprawa: twarda
nakład: 500 sztuk
format: 16 x 23,5 cm
ISBN 978-83-63786-20-5
cena: 20 zł

Książka dostępna podczas spotkań autorskich, w księgarni artystycznej w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, pl. S. Małachowskiego 3, Warszawa, oraz w księgarni fundacji Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65, Warszawa

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Spis treści:

 • Wstęp

 • Mister Warszawy z ulicy Promyka
  Emilia Kiecko
 • Zaplecze handlowo-usługowe Mistera Warszawy 1969. Plany i realizacje
  Piotr Knapik
 • Architektka, sąsiadka, córka. Historia bloku przy ulicy Promyka 5 w Warszawie w trzech ujęciach
  Wiktoria Szczupacka
 • Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Całe życie przy Promyka
  Małgorzata Złotkowska-Mikita
 • Pole twórczych przekształceń
  Antonina Gugała

Dziesięciokondygnacyjny budynek przy ulicy Promyka 5 w Warszawie, nazywany przez mieszkańców stolicy „deską”, wchodzi w skład osiedla Kępa Potocka zaprojektowanego przez Hannę Graf-Chylińską i Bogusława Chylińskiego. Został oddany do użytku w 1969 roku, rok później wyróżniony przez redakcję „Życia Warszawy” tytułem Mistera Warszawy 1969, a w październiku 2019 roku wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Choć daty te dzieli pół wieku, okres pomiędzy nimi, wypełniony codziennym życiem mieszkańców i stałym użytkowaniem przez nich budynku pozostaje dla historii architektury właściwie niewidoczny. W dziedzinie badań skupionych zwykle na projektach architektonicznych, sylwetkach ich twórców, procesie projektowym i realizacyjnym perspektywa użytkowników pojawia się stosunkowo rzadko […]. Redaktorki książki Czuły modernizm, Emilia Kiecko i Wiktoria Szczupacka, postanowiły to zmienić: biorąc na warsztat historię „ostatniego Mistera z epoki Gomułki”, przyjrzały się codziennemu funkcjonowaniu i recepcji architektury powojennego modernizmu. Punktem wyjścia dla książki składającej się z czterech artykułów różnych autorów i eseju fotograficznego były wywiady pogłębione z mieszkańcami bloku przy ulicy Promyka 5. Uzupełnione o dane pochodzące z kwerendy archiwalnej oraz wspomniane studium fotograficzne dały szerszy obraz recepcji architektury mieszkaniowej późnego modernizmu.

z recenzji Aleksandry Kędziorek

„Nasz betonowy plaster miodu. Wszystko dookoła runie, a on będzie stał”.

jeden z mieszkańców o bloku przy ulicy Promyka 5