Dom polski w transformacji | wykład

Dom polski w transformacji | wykład
dr Dorota Jędruch, dr Dorota Leśniak-Rychlak, dr Michał Wiśniewski (Instytut Architektury)

Wydarzenie towarzyszy instalacji Wreszcie we własnym domu. Koło Fortuny

19 września 2019, czwartek, godz. 18.00
MEK, Ratusz, pl. Wolnica 1

Podczas wykładu dr Dorota Jędruch, dr Dorota Leśniak-Rychlak i dr Michał Wiśniewski (Instytut Architektury) opowiedzą o przemianach domu i środowiska życia w Polsce w okresie przejścia od państwa socjalistycznego do gospodarki rynkowej oraz funkcjonowania nowego modelu w powiązaniu z globalnym neoliberalizmem.

Przemiany gospodarcze lat 90. XX wieku zaowocowały dosłowną realizacją zawołania aktorów za czasów rządów Tadeusza Mazowieckiego „Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Nie stój, nie czekaj. Co robić? Pomóż”: wielu Polaków faktycznie znalazło się we własnych domach. Po latach mieszkania w blokach – lub w Gierkowskich jednorodzinnych „kostkach” – dostali szansę zrealizowania marzeń o zindywidualizowanych formach zamieszkiwania, najczęściej na przedmieściach. Proces ten ułatwiły nowe mechanizmy finansowe, w tym wprowadzone przez banki kredyty hipoteczne.

Czy jednak dom zakupiony na kredyt rzeczywiście jest własnym domem?

Jakie są skutki procesów, które masowo dotknęły polskie miasta i wsie: rozlewania się przedmieść, gentryfikacji czy masowego powstawania osiedli grodzonych?

Dlaczego państwo nie prowadzi skutecznej polityki mieszkaniowej?

Gdzie i jak mieszkają Polacy, jakie wzorce kreują media?

Wykład będzie połączony z projekcją trzech filmów Tryptyk o polskiej transformacji, scenariusz: Marta Karpińska, Michał Wiśniewski (Instytut Architektury), realizacja: Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska (Kolektyw Palce Lizać).
Wydarzenie związane z promocją książki Doroty Leśniak-Rychlak „Jesteśmy wreszcie we własnym domu”.
Dofinansowanie z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

—–

dr Dorota Jędruch
Historyczka sztuki, kuratorka wystaw architektonicznych, edukatorka. Interesuje się architekturą nowoczesną (szczególnie w jej aspekcie społecznym) i sztuką współczesną; autorka pracy doktorskiej na temat trzech modeli społecznej architektury francuskiej w XX wieku reprezentowanych przez Le Corbusiera, Émile’a Aillauda i Ricarda Bofilla. Pracowniczka Zakładu Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki UJ. Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury. Współautorka wystaw i publikacji tworzonych przez zespół IA.

dr Dorota Leśniak-Rychlak
Historyczka sztuki i architektka. Redaktorka naczelna kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. Kuratorka wystaw architektonicznych. Redagowała i zainicjowała wydanie tłumaczeń ważnych publikacji architektonicznych: Petera Zumthora Myślenie architekturą (Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2009) oraz Juhaniego Pallasmy Oczy skóry (Kraków: Instytut Architektury, 2012) i Myśląca dłoń (Kraków: Instytut Architektury, 2015). Współzałożycielka i prezeska fundacji Instytut Architektury. Współautorka wystaw i publikacji tworzonych przez zespół IA.

dr Michał Wiśniewski
Historyk architektury, absolwent historii sztuki (Uniwersytet Jagielloński) i architektury (Politechnika Krakowska). Autor pracy doktorskiej na temat tzw. szkoły krakowskiej oraz związków architektury i polityki w okresie międzywojennym. Stypendysta Fulbrighta (Graduate School of Architecture Planning and Preservation, Columbia University). Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (katedra Historii Gospodarczej i Społecznej) i Międzynarodowego Centrum Kultury (Ośrodek Edukacji – Akademia Dziedzictwa). Autor wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich poświęconych architekturze Krakowa i Polski w XIX i XX w., m.in. monografii krakowskich architektów Ludwika Wojtyczki i Adolfa Szyszko-Bohusza. Członek zarządu fundacji Instytut Architektury. Współautor wystaw i publikacji tworzonych przez zespół IA.

Więcej informacji: https://bit.ly/2kBXLax