Elementy Architektury 2020. Już wystarczy – nowy cykl

Współczesna produkcja architektury i infrastruktury miejskiej opiera się na ekonomicznym imperatywie ciągłego wzrostu. Blisko 40 procent światowej emisji dwutlenku węgla wynika z tworzenia i użytkowania budynków; postępująca urbanizacja prowadzi do zaniku bioróżnorodności i degradacji ekosystemów. W tegorocznej edycji „Elementów architektury” chcemy przyjrzeć się projektom, które proponują ograniczenie produkcji budowalnej jako sposób na wyjście z błędnego koła ciągłego wzrostu; które zamiast maksymalizacji zysku biorą w pierwszym rzędzie pod uwagę względy środowiskowe i społeczne; zamiast wznoszenia nowych konstrukcji stawiają na troskę o to, co już zbudowane; zamiast podporządkowania przyrody postulują oddanie jej pola. W ramach 4. edycji programu organizowanego od 2017 wspólnie przez fundację Instytut Architektury i Goethe-Institut Krakau zapraszamy na spotkania z architektami, urbanistami i miejskimi aktywistami, których działalność daje nadzieję na znalezienie nowej ścieżki wyjścia z kryzysu klimatycznego i zbudowania bardziej odpowiedzialnego społeczeństwa.