Odwilż 56 – Cracovia 65. Wystawa architektury Witolda Cęckiewicza – materiały prasowe

ODWILŻ ‘56 – CRACOVIA ‘65. WYSTAWA ARCHITEKTURY WITOLDA CĘCKIEWICZA
w dawnym Hotelu Cracovia

al. Focha 1, Kraków
24.11.2017–21.01.2018

Kuratorzy: Instytut Architektury: Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał Wiśniewski
Współpraca kuratorska: Kacper Kępiński, Agata Wiśniewska
Organizator: Instytut Architektury
Współorganizator: Muzeum Inżynierii Miejskiej,
Partner główny: Muzeum Narodowe w Krakowie
Partnerzy: Muzeum Historii FotografiiMuzeum Historyczne Miasta KrakowaFundacja Sztuk Wizualnych, kwartalnik „Przekrój”, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Froum Designu
Aranżacja: Pracownia Macieja Siudy
Projekt graficzny wystawy: Wojciech Kwiecień-Janikowski, Kuba Sowiński
Produkcja: Małgorzata Dziedzic, Izabela Wałek

Wystawa w dawnym hotelu Cracovia to opowieść o architekturze Witolda Cęckiewicza ukazanej na politycznym i społecznym tle dwóch dekad następujących po odwilży 1956 roku.

Po wydarzeniach października 1956 roku architekci zerwali z socrealizmem i zwrócili się w stronę form nowoczesnych. Ten przełom jest punktem wyjścia wystawy zorganizowanej w gmachu dawnego hotelu Cracovia (obecnie Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie). Główną osią pokazu będą dokonania Witolda Cęckiewicza – jednego z najważniejszych architektów polskiego powojennego modernizmu. Cęckiewicz w 1965 roku zaprojektował hotel Cracovia zaliczany – wraz z towarzyszącym mu kinem Kijów – do czołowych osiągnięć polskiej architektury lat 60. Zespół ten stanowi architektoniczny odpowiednik najciekawszych dzieł w polskiej kulturze tego okresu, rozkwitającej na fali odwilżowych przemian. Wystawa w Cracovii to wielowątkowa narracja pokazująca architekturę w kontekście realiów PRL-u lat 50. i 60. Celem pokazu jest zobrazowanie sprzeczności poodwilżowego przełomu, z jednej strony prezentującego szczytowe osiągnięcia polskiej kultury, z drugiej determinowanego przez przywództwo polityczne Władysława Gomułki.

Instytut Architektury: www.instytutarchitektury.org

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Kontakt dla mediów:

Marta Karpińska
m.karpinska@instytutarchitektury.org

Kacper Kępiński
k.kepinski@instytutarchitektury.org

Instytut Architektury – zajmuje się propagowaniem bezinteresownego myślenia na temat przestrzeni poprzez promowanie edukacji architektonicznej, popularyzację architektury nowoczesnej, organizowanie interdyscyplinarnych wystaw o architekturze i działalność wydawniczą. Założony w 2011 roku w Krakowie IA wspólnie z Muzeum Narodowym w Krakowie zorganizował wystawy: „Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń” (2012) i „Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza” (2013). W 2014 roku kuratorzy z Instytutu Architektury we współpracy z Jakubem Woynarowskim przygotowali pokaz „Impossible Objects” w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji. W 2016 roku fundacja była współorganizatorem, a jej zespół współkuratorował wystawę „»Wreszcie we własnym domu«. Dom polski w transformacji” w ramach 8. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE.

Informacja prasowa w formacie PDF [4,11MB] [LINK]

Ilustracje do pobrania

Galeria zdjęć z ekspozycji. Fot. Wojciech Wilczyk:


Galeria zdjęć > 

Archiwum ZIP – pliki do użytku w internecie [10,4MB] [LINK]

Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Ambasada PRL w New Delhi, Indie, proj. Witold Cęckiewicz, Stanisław Deńko, 1975-1978 Archiwum Witolda Cęckiewicza
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Ambasada PRL w New Delhi  w trakcie realizacji, proj. Witold Cęckiewicz, Stanisław Deńko, 1975-1978 Archiwum Stanisława Deńko
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Ambasada PRL w New Delhi, Indie, proj. Witold Cęckiewicz, Stanisław Deńko, 1975-1978 Archiwum Stanisława Deńko
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Ambasada PRL w New Delhi, Indie, proj. Witold Cęckiewicz, Stanisław Deńko, 1975-1978 Archiwum Stanisława Deńko
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Wejście do hotelu Cracovia, Kraków, lata 60. Archiwum Witolda Cęckiewicza
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Taras przed kawiarnią w hotelu Cracovia, Kraków , lata 60. Archiwum Witolda Cęckiewicza
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Taras przed kawiarnią w hotelu Cracovia, Kraków , lata 60. Archiwum Witolda Cęckiewicza
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Hotel Cracovia w Krakowie, lata 60. Archiwum Witolda Cęckiewicza
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Hotel Cracovia w Krakowie, lata 60. Archiwum Witolda Cęckiewicza
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Witold Cęckiewicz jako główny architekt miasta, Kraków, 1957 Archiwum Witolda Cęckiewicza
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Wnętrze biura Orbisu w hotelu Cracovia, na ścianie widoczna jest mozaika pt. „Miasta” autorstwa Heleny i Romana Husarskich, koniec lat 60. Fot. H. Hermanowicz, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Wnętrze biura Orbisu w hotelu Cracovia, na ścianie widoczna jest mozaika pt. „Miasta” autorstwa Heleny i Romana Husarskich, koniec lat 60. Fot. H. Hermanowicz, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Kompleks hotelu Cracovia i kina Kijów, widoczna mozaika na zachodniej elewacji kina, koniec lat 60., proj. Witold Cęckiewicz Fot. H. Hermanowicz, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Kino Kijów, koniec lat 60., z lewej widoczny jest blok mieszkalny dla pracowników Orbisu, proj. Witold Cęckiewicz Fot. H. Hermanowicz, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Elewacja południowa i wschodnia kina Kijów, proj. Witold Cęckiewicz Fot. H. Hermanowicz, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Antresola w kinie Kijów, widoczne oprawa świetlna na suficie oraz mozaika ścienna autorstwa Krystyny Zgud-Strachockiej, lata 60. Fot. H. Hermanowicz, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do udruku [LINK]
Przejście pomiędzy hotelem Cracovia a kinem Kijów, Kraków, lata 60 Fot. H. Hermanowicz, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Plik do użytku w internecie [LINK]
Plik do druku [LINK]
Hol kina Kijów z mozaiką autorstwa Krystyny Zgud-Strachockiej Fot. H. Hermanowicz, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa