Dekorowana buda czy kaczka? Rozmowa o architekturze pomo w KRK

Cztery lata temu stworzyliśmy Krakowski Szlak Modernizmu Tej jesieni startuje nasz nowy projekt Pomoszlak – Architektura Postmodernizmu w Krakowie. To inicjatywa, której celem jest archiwizacja i popularyzowania dorobku postmodernistycznej architektury i urbanistyki. W ramach projektu przygotowujemy stronę internetową prezentującą najważniejsze realizacje i

Zwiedzanie Seminarium Zmartwychwstańców w Krakowie

Już za parę tygodni rusza nasz nowy projekt – ‘Architektura postmodernizmu w Krakowie’ (szczegóły wkrótce!). Chcemy zapowiedzieć naszą inicjatywę spacerem architektonicznym po jednym z najważniejszych dokonań polskiego postmodernizmu. W sobotę, 15 września zapraszamy na oprowadzanie po budynku Wyższego Seminarium Duchownego


Miasto jako dobro wspólne – dyskusja

W ramach cyklu wydarzeń towarzyszących ekspozycji Odwilż 56 – Cracovia 65 Wystawa architektury Witolda Cęckiewicza zapraszamy na dyskusję poświęconą miastu jako dobru wspólnemu, która odbędzie się w sobotę 20 stycznia w FORUM Designu. Zabytki architektury modernistycznej zagrożone wyburzeniem, zawłaszczanie przestrzeni