Pomoszlak

Architektura Postmodernizmu w Krakowie to pierwsza w Polsce inicjatywa realizacji kompleksowego projektu archiwizacji, udostępniania i popularyzowania dorobku postmodernistycznej architektury i urbanistyki. Szlak to projekt edukacyjny składający się z interaktywnego portalu internetowego na temat architektury postmodernistycznej Krakowa i modułów edukacyjnych wykorzystujących jego zasoby. Zasadniczym celem projektu jest podniesienie kompetencji kulturowych różnych użytkowników w zakresie rozumienia architektury ostatnich dekad XX wieku. Portal zawierać będzie ogólnodostępne materiały edukacyjne, dokumentację i opisy budynków, mapy, przewodniki. W ramach projektu zostaną przeprowadzone spacery architektoniczne oraz wykłady. Projekt będzie realizowany na terenie całego Krakowa, zarówno w przestrzeni miejskiej (spacery) jak i instytucjach kultury o znaczeniu centralnym i dzielnicowym (wykłady).

DLACZEGO POSTMODERNIZM?
Postmodernizm w polskiej architekturze jest dziś już zamkniętym etapem. Fascynacja stylistyką postmodernistyczną trwała krótko, zaledwie dwie dekady (lata 80 i 90 XX w.), ale mimo tego trwale odcisnęła się w przestrzeni polskich miast. Dzisiaj dochodzi do ożywionego zainteresowania tym nurtem w architekturze, a jego zabytki bywają niszczone przez nieświadomość wartości, które reprezentują.

POSTMODERNIZM W KRAKOWIE
W przypadku Krakowa postmodernizm zapisał się wyjątkową liczbą ważnych pod względem artystycznym dzieł architektury. W kilku przypadkach są to kanoniczne budynki i założenia architektoniczno-urbanistyczne o znaczeniu nie tylko ogólnopolskim, ale i międzynarodowym, jak Seminarium Duchowne XX Zmartwychwstańców czy osiedle Centrum E w Nowej Hucie.

ODBIÓR SPOŁECZNY
Dla większości mieszkańców miasta jest to jednak w dalszym ciągu dziedzictwo nierozpoznane. Co więcej, ze względu na bogaty zasób często niezrozumiałych dziś form architektonicznych postmodernizm bywa deprecjonowany. W powszechnej świadomości budynki postmodernistyczne nie są postrzegane jako obiekty godne uwagi, ochrony i zachowania, co często prowadzi do niekorzystnych przekształceń lub wręcz ich wyburzania. Z uwagi na młody wiek nie są otaczane ochroną konserwatorską, dlatego na tak istotne jest rozpoznanie i sklasyfikowanie najważniejszych realizacji oraz popularyzacja wiedzy na ich temat.

DEBATA PUBLICZNA
Jednocześnie zauważalny jest wzrost zainteresowania architekturą XX wieku, naturalnym dla nas krokiem na polu popularyzowania architektury współczesnej jest zainaugurowanie publicznej debaty o architekturze późniejszego okresu. Dyskusja ta toczy się już na gruncie profesjonalnym i teoretycznym, ukazało się m.in. dwutomowe wydawnictwo „Postmodernizm polski. Architektura i Urbanistyka” pod redakcją Alicji Gzowskiej i Lidii Klein, czy książka Olgi Drendy „Duchologia Polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji”.

Zwiedzanie Seminarium Zmartwychwstańców w Krakowie

Zapraszamy na pierwsze wydarzenie w ramach projektu – http://instytutarchitektury.org/zwiedzanie-seminarium-zmartwychwstancow-w-krakowie/

Droga Czterech Bram – Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie zostało zrealizowane w latach 1984-1996 według projektu Dariusza Kozłowskiego, Wacława Stefańskiego i Marii Misiągiewicz we współpracy z Ireneuszem Piotrowskim oraz Markiem Chmielkiem.

Organizator: Instytut Architektury
Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków