Projekty

Krakowskie Szlaki Architektury

Prezentujemy bazę wiedzy na temat architektury modernistycznej i postmodernistycznej Krakowa w formie interaktywnego portalu. Strona zawiera dane i dokumentację fotograficzną wybranych budynków z okresu międzywojennego modernizmu, socrealizmu, socmodernizmu i postmodernizmu. Prezentacje architektury są uzupełnione o ogólne informacje o architektach, kontekście społecznym i kulturowym oraz genezie powstawania budynków.

Reinier de Graaf „Cztery ściany i dach. Złożona natura prostej profesji”

Książka Reniera de Graafa – partnera w OMA, jednej z najbardziej znaczących globalnych pracowni architektonicznych – to najgłośniejsza publikacja o architekturze ostatnich lat. Znalazła się w gronie najlepszych wydawnictw 2017 roku, między innymi, w podsumowaniach „Financial Times” i „Guardiana”.

ELEMENTY ARCHITEKTURY: BLOKI

Wraz z Instytutem Goethego zapraszamy do udziału w cyklu wydarzeń, w których będziemy odnosić się do przykładów wielkich osiedli mieszkaniowych realizowanych w byłych PRL, NRD i RFN.


TEKSTY MODERNIZMU.
ANTOLOGIA POLSKIEJ KRYTYKI I TEORII ARCHITEKTURY LAT 1918 – 1981

Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981 to ujęta w dwóch tomach historia teoretyzowania i przyjmowania na gruncie polskim architektonicznego modernizmu.


Tim Ingold.
SPLATAĆ OTWARTY ŚWIAT

Wybór pięciu esejów Tima Ingolda obejmuje teksty wskazujące, jak relacja człowieka ze światem realizuje się w materialnym zaangażowaniu w tworzenie przestrzeni zamieszkiwanej. Artykuły prezentują te aspekty myśli Ingolda, które wydają się najważniejsze z perspektywy projektanta i architekta: jego podejście do linii i powierzchni, oraz materialności i materii, w połączeniu z filozofią życia jako zamieszkiwania.

Dorota Leśniak-Rychlak.
JESTEŚMY WRESZCIE WE WŁASNYM DOMU

Książka bazuje na materiale pozyskanym z czasopism, seriali, filmów, podczas wywiadów z ekspertami i mieszkańcami oraz literatury przedmiotu. Szczególny nacisk został położony na studia nad polską tożsamością wyrażaną przez sposób zamieszkiwania oraz rolę mediów w kreacji statusu przez dom.


CZUŁY MODERNIZM. Społeczna historia Mistera Warszawy. 50 lat razem

Autorki książki biorąc na warsztat historię „ostatniego Mistera z epoki Gomułki”, przyjrzały się codziennemu funkcjonowaniu i recepcji architektury powojennego modernizmu.

Corpora Dormiunt. Architekt Piłsudskiego – Adolf Szyszko-Bohusz

Pokaz mierzący się z reprezentacją władzy w okresie międzywojennym realizowaną za pomocą środków architektonicznych.

POMOSZLAK. Architektura Postmodernizmu w Krakowie

Architektura Postmodernizmu w Krakowie to pierwsza w Polsce inicjatywa realizacji kompleksowego projektu archiwizacji, udostępniania i popularyzowania dorobku postmodernistycznej architektury i urbanistyki.

ODWILŻ ‘56 – CRACOVIA ‘65. WYSTAWA ARCHITEKTURY WITOLDA CĘCKIEWICZA
w dawnym Hotelu Cracovia

Wystawa w dawnym hotelu Cracovia to opowieść o architekturze Witolda Cęckiewicza ukazanej na politycznym i społecznym tle dwóch dekad następujących po odwilży 1956 roku.
24.11.2017–21.01.2018

FRYDERYK TADANIER. Monografia

Książka Kamili Twardowskiej rekonstruuje fascynującą biografię architekta – od narodzin w galicyjskim sztetlu, poprzez edukację w wielokulturowym Lwowie początku XX wieku, zaangażowanie w środowisku architektonicznym międzywojennego Krakowa, dramat Zagłady, na budowie Nowej Huty skończywszy. Ta „historia zwykłego architekta” odsłania – wraz z podobnymi jej opracowaniami – kolejne fragmenty wciąż zbyt mało znanego i docenianego dziedzictwa architektonicznego XX wieku.

DOM POLSKI W TRANSFORMACJI. Wystawa

Głównym celem wystawy było ukazanie przemian domu i środowiska mieszkalnego w Polsce w okresie przejścia od państwa socjalistycznego do gospodarki rynkowej oraz funkcjonowania nowego modelu w powiązaniu z globalnym neoliberalizmem.

DOM POLSKI W TRANSFORMACJI

Prezentujemy fragmenty przygotowywanej przez Instytut Architektury książki Doroty Leśniak-Rychlak „Dom polski w transformacji”.

WITOLD CĘCKIEWICZ. Monografia

Witold Cęckiewicz to jeden z najważniejszych architektów polskich po II wojnie światowej. Urodzony w 1924 roku, dzięki talentowi i ambicjom doszedł do pozycji, która umożliwiła mu realizację ważnych założeń pomnikowych, a także dużych przedsięwzięć o prestiżowym charakterze: hotel Cracovia i kino Kijów w Krakowie, oraz ikoniczna ambasada PRL w New Delhi. W jego działalności projektowej zaznacza się największe społeczne przedsięwzięcie lat powojennych – masowe budownictwo mieszkaniowe w postaci urbanistycznych projektów osiedli, najpierw na terenie socjalistycznego miasta Nowa Huta, potem modelowego osiedla Podwawelskiego, aż po niezrealizowane osiedle Chełmońskiego. Równolegle projektował również kościoły, od lat 60. do dzisiaj architektura sakralna stanowi ważny nurt jego dzieła, którego zwieńczeniem jest sanktuarium w Łagiewnikach.

myslaca-dlon-newsMYŚLĄCA DŁOŃ. Juhani Pallasmaa

Poczucie pewności, satysfakcji i skończoności, które przychodzi zbyt wcześnie, może okazać się katastrofalne w skutkach. Wahanie w rysunku wyraża i utrzymuje moją wewnętrzną niepewność. Tak długo, jak długo nie pozwala się niepewności rozwinąć do postaci beznadziei i depresji, jest ona siłą dającą motywację i napędzającą proces twórczy. Projektowanie jest zawsze poszukiwaniem czegoś, co jest wcześniej nieznane, albo eksploracją obcego terytorium, a sam proces projektowania, działania poszukujących dłoni, musi wyrazić istotę tej mentalnej wędrówki.


WACŁAW NOWAKOWSKI. Monografia

To pierwsza monografia Wacława Nowakowskiego (1888-1955), jednego z najważniejszych krakowskich architektów pierwszej połowy XX wieku. Na podstawie dorobku Nowakowskiego, na zasadzie pars pro toto, można zrekonstruować kolejne tendencje współtworzące nowo budowany pejzaż II RP. Nowakowski, który z łatwością – typową dla swojej generacji – przyswajał kolejne etapy rozwoju modernizmu, potrafił wybić się przy tym ponad funkcjonujące projektowe schematy, tworząc realizacje, które od dziesięcioleci mają swoje miejsce w historii architektury polskiego dwudziestolecia międzywojennego.


figuryFIGURY NIEMOŻLIWE

Ekspozycja w Pawilonie Polskim na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji
IMPOSSIBLE OBJECTS – Polish Pavilion at the 14th International Architecture Exhibition in Venice (Fundamentals)

szlakKRAKOWSKI SZLAK MODERNIZMU

Projekt dokumentacji i udostępniania wiedzy na temat krakowskiej architektury modernizmu. Zdjęcia, materiały archiwalne, opisy budynków międzywojennych i powojennych dostępne za pomocą przyjaznego w obsłudze portalu oraz aplikacji na urządzenia mobilne.
Oficjalna strona: www.szlakmodernizmu.pl

oczyOCZY SKÓRY. Architektura i zmysły.

Polskojęzyczna edycja książki Juhaniego Pallasmy „The Eyes of the Skin”. Książki Pallasmy wymieniane są wśród takich kluczowych publikacji poświęconych architekturze jak „O architekturze” Witruwiusza, „Learning from Las Vegas” Roberta Venturiego, „Delirious New York” Rema Koolhaasa czy „Myślenie architekturą” Petera Zumthora.

monografia szyszkoADOLF SZYSZKO-BOHUSZ. Monografia

Książka składa się z dwóch zasadniczych części: otwierającego publikację problemowego eseju Michała Wiśniewskiego osadzającego twórczość architekta w szerszym politycznym i artystycznym kontekście, oraz z części katalogowej, w której pogrupowano obiekty zaprojektowane przez Adolfa Szyszko-Bohusz według typologii budynków. Prezentacje zawierają krótki opis budynku, rysunki i zdjęcia archiwalne i współczesne fotografie. Publikację zamyka wybór z pism Adolfa Szyszko-Bohusza, prezentujący jego poglądy na architekturę i wyzwania nowoczesności, kalendarium życia i twórczości architekta i bibliografia.

reakcjaREAKCJA NA MODERNIZM – architektura Adolfa Szyszko-Bohusza

Adolf Szyszko-Bohusz był jednym z najciekawszych polskich architektów pierwszej połowy XX wieku, lecz nawet w Krakowie, w którym zrealizował swe najważniejsze dzieła, pozostaje twórcą słabo znanym. Ważne wątki dzieła architekta – modernizm, kwestie stylu oraz doktryn konserwatorskich zostały pokazane w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w terminie od 23.10.2013 r. do 22.02.2014 r.

reakcja katalogKatalog wystawy REAKCJA NA MODERNIZM – architektura Adolfa Szyszko-Bohusza

monumentMONUMENT. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza

Wystawa prezentuje różne sposoby budowania państwowego mitu: poprzez celebrację śmierci i kreację kultu Piłsudskiego, poszukiwanie form stylowych i „znaków graficznych” będących próbą definicji tożsamości kulturowej i ambicji młodego państwa oraz wykorzystanie jako „kostiumu stylowego” służącego nowej władzy modnego w latach trzydziestych XX wieku modernizmu. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, od 17.06.2014 r. do 24.08.2014 r.

zamieszkanieZA-MIESZKANIE 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń.

Projekt badawczo-wystawienniczy poświęcony zmianom jakie zaszły we współczesnej architekturze mieszkalnej (a także urbanistyce i planistyce), ich związkom z tożsamością mieszkańców i postępującym zmianom w przestrzeni miasta.

katalog zamieszkanieKatalog wystawy ZA-MIESZKANIE 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń.