REAKCJA NA MODERNIZM – architektura Adolfa Szyszko-Bohusza

banner szyszko

REAKCJA NA MODERNIZM – architektura Adolfa Szyszko-Bohusza

Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, Gmach Główny

23 października 2013 – 22 lutego 2014
Organizatorzy wystawy: Fundacja Instytut Architektury, Muzeum Narodowe w Krakowie
Kurator: Michał Wiśniewski, współpraca: Dorota Jędruch, Dorota Leśniak-Rychlak, Agata Wiśniewska
Aranżacja: Biuro Projektów Lewicki i Łatak
Opracowanie graficzne: Joanna Sowula
Zdjęcia współczesne: Jarosław Matla
Współpraca: Kacper Kępiński, Marta Karpińska
Produkcja: Iza Wałek, Maria Grzywacz
Główny Partner: Archiwum Narodowe w Krakowie
Partnerzy: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Zamek Królewski na Wawelu

„Reakcja na modernizm -architektura Adolfa Szyszko-Bohusza” to projekt wystawy wraz z publikacją, która odbędzie się w terminie od października do lutego 2014 r. w Krakowie. Szyszko Bohusz (1883-1948) był jednym z najciekawszych polskich architektów 1. poł XX w., lecz nawet w Krakowie, w którym zrealizował swe najważniejsze dzieła, pozostaje twórcą słabo znanym. Ważne wątki dzieła architekta – modernizm, kwestie stylu oraz doktryn konserwatorskich zostaną pokazane w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie (budynku, w którego projektowaniu miał udział architekt) poprzez prezentację modeli, archiwalnych fotografii i rysunków architektonicznych. Projekt aranżacji wystawy pozwoli na włączenie budynku w scenariusz ekspozycji i będzie współczesną interpretacją podejmowanych wątków. Publikacja z wprowadzającym esejem, kalendarium twórczości oraz z prezentacją najważniejszych projektów i realizacji dopełni projekt merytorycznie.

Wystawa podejmie trzy zasadnicze wątki: znaczenia modernizmu (istotnego, wobec aktualnej dyskusji dotyczącej oceny i ochrony dziedzictwa tej epoki), akademizmu i użycia kostiumu stylowego, konserwacji. Na wystawie pokazane zostaną: projekty architektoniczne, materiały archiwalne w formie wydruków wielkoformatowych i zdjęcia współczesne prezentowanych budynków oraz meble i elementy wyposażenia wnętrz lub dekoracji. Uzupełnieniem materiału ekspozycyjnego będą makiety najważniejszych realizacji oraz projektów, które nie zostały ostatecznie zrealizowane.

baner szyszko

Publikacja z wprowadzającym esejem, kalendarium twórczości oraz  z prezentacją najważniejszych projektów i realizacji dopełni projekt merytorycznie. Będzie ona pierwszym monograficznym wydawnictwem na temat twórczości tego ważnego dla polskiej kultury twórcy. Pierwsza cześć publikacji obejmować będzie esej stanowiący krytyczną analizę twórczości oraz zderzenie jej z najważniejszymi trendami i realizacjami, jakie powstały w Polsce i na świecie w latach jego aktywności. Uzupełnieniem tego tekstu będzie kalendarium jego życia i twórczości oraz bibliografia i wybór pism samego autora. Osobną część publikacji stanowić będzie katalog dwudziestu wybranych, najważniejszych projektów i realizacji, zbudowany według podziału, który wykorzystany będzie także w wystawie.

W ramach programu wydarzeń towarzyszących wystawie planujemy spotkania dyskusyjne, spacery architektoniczne, warsztaty dla różnych grup odbiorców (dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów), materiały dydaktyczne skierowane do szkół i nauczycieli, pozwolą na podkreślenie aktualności zagadnień podejmowanych na wystawie: problemu konserwacji, oceny znaczenia modernizmu dla polskich miast, poczucia odpowiedzialności za dziedzictwo historyczne architektury współczesnej.

pko szyszko

Wystawa objęta Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego
logo_prezydent
Główny partner – Archiwum Narodowe w Krakowie
archiwum narodowe logo
Partnerzy – Zamek Królewski na Wawelu, Narodowe Archiwum Cyfrowe
wawel_logo      nac logo
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
logo_mkidn
Sponsorem programu wydarzeń edukacyjnych towarzyszących wystawie jest State Street
State_Street_logo
Mecenas Muzeum Narodowego w Krakowie – PZU
pzu logo
Honorowy patronat medialny – Polskie Radio
polskie radio logo

sponsorzy