Krakowski Szlak Modernizmu

szlak_200_300

Architektura modernizmu – stanowiąca większość substancji budowlanej miast w Polsce jest postrzegana jako czynnik zbędnie obciążający ich przestrzeń. Budynki powstałe w poprzednim stuleciu, odbiegając od kanonu „wartościowej” architektury, w powszechnej świadomości nie są postrzegane jako obiekty godne ochrony i zachowania, co niejednokrotnie prowadzi do niekorzystnych przekształc eń (c zęsto uzasadnianych koniecznością modernizacji), także wartościowych obiektów, lub wręcz ich wyburzania. Zjawisko to dotyczy także Krakowa, gdzie obiekty architektury modernistycznej, wobec mnogości starszych zabytków, nie są wciąż docenianie i odpowiednio chronione, pomimo inicjatyw podejmowanych m. in. przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Zagrożone są zwłaszcza obiekty powstałe w okresie komunizmu, mające charakter dziedzictwa niechcianego.

KKO

Jednocześnie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, zauważalny jest wzrost zainteresowania architekturą XX wieku, także powojenną, o czym świadczą powstające w niektórych polskich miastach np. Gdyni czy Katowicach, projekty mające na celu promocję modernizmu i podnoszenie świadomości wartości estetycznych tego stylu.

U podstaw niniejszego projektu stoi zatem przekonanie, że przedstawienie wartościowej architektury poprzedniego stulecia szerokiemu gronu odbiorców poprzez projekt edukacyjny pozwoli na jej „odkrycie”, a poprzez to nie tylko ochronę dziedzictwa modernizmu ale także dowartościowanie i społeczną rewitalizację dzielnic modernistycznych oraz sytuację autentycznego wejścia w relację z dziedzictwem kulturowym, znajdującym się w bezpośrednim otoczeniu odbiorców.

Screenshot_2014-12-06-19-00-25

Strona oficjalna: www.szlakmodernizmu.pl
Facebook: www.facebook.com/SzlakModernizmu
Aplikacja mobilna: Google Play

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej Kraków.

logo_mkidn
               

logo kraków

Organizatorzy: 

Fundacja Instytut Architektury
Krakowskie Stowarzyszenie Przestrzeń-Ludzie-Miasto

Partnerzy:
Archiwum Narodowe w Krakowie
Narodowe Archiwum Cyfrowe
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
Dębnicki Ośrodek Kultury „Tęcza”
Fundacja Nowe Centrum
Katedra Socjologii UEK

Patronat medialny:
Radio Kraków
Bryła.pl
Autoportret