Teksty modernizmu – Jędruch, Kędziorek, Piątek, Twardowska

Zapraszamy do debaty na temat tekstów polskiego modernizmu w gronie znakomitych badaczy dwudziestowiecznej architektury. Kamila Twardowska (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) przedstawi państwowotwórczą rolę dyskursu architektonicznego w II RP. Aleksandra Kędziorek (Muzeum Architektury we Wrocławiu) opowie o tym jak polscy architekci sytuowali się wobec postulatów i idei najważniejszych ruchów modernistycznych XX wieku: CIAM-u i Team Ten. Grzegorz Piątek (Centrum Architektury) wyjaśni dlaczego uważa, że cała Polska nie czyta Le Corbusiera. Spotkanie poprowadzi Dorota Jędruch z Instytutu Architektury. Spotkanie jest związane z przygotowywaną przez Instytut Architektury publikacją Teksty modernizmu. Antologia polskiej krytyki i teorii architektury 1918-1981.

Architektura modernizmu w Polsce została w ostatnich latach mocno doceniona – pojawia się na jej temat coraz więcej publikacji i wystaw. W szeroko zakrojonej polskiej debacie na temat modernistycznego dziedzictwa wciąż brakuje jednak całościowego ujęcia teoretycznej refleksji towarzyszącej wprowadzaniu, ugruntowywaniu i podważaniu architektonicznego modernizmu na przestrzeni XX wieku. Chcemy przyjrzeć się tekstom, które stały się fundamentem architektury tworzonej w okresie dwóch dekad II RP, powojennej odbudowy, odwilży, eksperymentów technologicznych przełomu lat 60. i 70. oraz w momencie zakwestionowania dorobku modernizmu w ostatniej dekadzie PRL.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zapraszamy! Spotykamy się w Sali Miedzianej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa z widokiem na plac Szczepański
7 lutego o godz. 18.00.

DOROTA JĘDRUCH – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się architekturą nowoczesną (szczególnie w jej aspekcie społecznym) i sztuką współczesną; autorka pracy doktorskiej na temat trzech modeli społecznej architektury francuskiej w XX w. reprezentowanych przez Le Corbusiera, Émile’a Aillauda i Ricarda Bofilla. Kuratorka wystaw, m.in Objects (Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, 2014), Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji w ramach 8. Festiwalu Warszawa w Budowie (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Warszawy, Instytut Architektury 2016), Odwilż 56 – Cracovia 65. Architektura Witolda Cęckiewicza (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2017/2018). Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury.
ALEKSANDRA KĘDZIOREK – historyczka sztuki i kuratorka, w latach 2011–2017 związana z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie koordynowała projekt badawczy poświęcony twórczości Oskara i Zofii Hansenów i opiekowała się ich domem letnim w Szuminie. Obecnie redaktor prowadząca wydawnictwa Bęc Zmiana. Jest współredaktorką książki Oskar Hansen – Opening Modernism: On Open Form Architecture, Art and Didactics (z Łukaszem Rondudą, Warsaw: Museum of Modern Art, 2014), jej teksty były publikowane w takich pismach, jak „A10”, „Volume”, „MONU”, „TL Mag”, „Architektúra & Urbanizmus”. Obecnie kierownik Działu Sztuki Architektury Współczesnej w Muzeum Architektury we Wrocławiu.
GRZEGORZ PIĄTEK– krytyk architektury, kurator, publicysta, z wykształcenia architekt. Od 2011 roku współprowadzi Fundację Centrum Architektury, gdzie opracował m.in. polskie wydania tekstów Le Corbusiera, Rema Koolhaasa i Jane Jacobs. W 2008 roku współtworzył wystawę Hotel Polonia. The Afterlife of Buildings nagrodzoną Złotym Lwem na XI Biennale Architektury w Wenecji, następnie m.in.: Open: Poland. Architecture and Identity w Royal Institute of British Architects w Londynie, Modernización podczas festiwalu PhotoEspaña oraz Dane warszawskie w Muzeum Warszawy. W latach 2005-2011 członek redakcji miesięcznika „Architektura-murator”. Autor biografii Sanator. Kariera Stefana Starzyńskiego (Wydawnictwo WAB, 2016) nagrodzonej Nagrodą Literacką m.st. Warszawy, obecnie pracuje nad książką o odbudowie stolicy,. Współautor innych publikacji poświęconych miastu i architekturze, m.in. Lukier i mięso. Wokół architektury w Polsce po 1989 roku (z Jarosławem Trybusiem i Marcinem Kwietowiczem, 2013).
KAMILA TWARDOWSKA – historyczka architektury, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Dziale Architektury i Urbanistyki Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Autorka monografii architekta Fryderyka Tadaniera (Kraków: Instytut Architektury, 2016) oraz wielu publikacji naukowych i popularnych. Projektuje przestrzenie wystawiennicze. Kuratorka wystawy „Myślenia miastem. Architektura Jana Zawiejskiego” (MHMK, listopad 2018-kwiecień 2019).