Teksty modernizmu. Antologia polskiej krytyki i teorii architektury 1918–1981

 

Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981

Redakcja: Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak

Instytut Architektury, 2018

Projekt: Wojciech Kwiecień-Janikowski

I Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, tom 1: źródła liczba stron: 384

II Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981, tom 2: eseje, liczba stron: 384

ISBN Tom 1: 978-83-63786-14-4

Tom 2: 978-83-63786-15-1

Oba tomy: 978-83-63786-16-8

cena 58 zł

www.instytutarchitektury.org

 

Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918-1981 to ujęta w dwóch tomach historia teoretyzowania i przyjmowania na gruncie polskim architektonicznego modernizmu. Tom pierwszy antologii to wybór blisko sześćdziesięciu najciekawszych tekstów źródłowych autorstwa polskich teoretyków i praktyków architektury, które powstały w okresie pomiędzy odzyskaniem przez Polskę niepodległości a karnawałem Solidarności. Znalazły się w nim teksty głównych bohaterów międzywojennej awangardy, najważniejszych teoretyków i praktyków dwudziestolecia, kluczowych postaci socrealizmu i poodwilżowego socmodernizmu, poszukiwaczy i eksperymentatorów z lat 60. i 70. i wreszcie podważających osiągniecia modernizmu kontestatorów z ostatniej dekady PRL-u. Drugi tom jest próbą pokazania sposobów użycia dostarczonego w pierwszym tomie narzędziownika tekstów, zachętą dla Czytelniczek i Czytelników do tworzenia własnych interpretacji, tropienia związków. Wypełniają go krytyczne eseje badaczy polskiego modernizmu – Davida Crowleya, Tomasza Fudali, Doroty Jędruch, Małgorzaty Jędrzejczyk, Aleksandry Kędziorek, Emilii Kiecko, Doroty Leśniak-Rychlak, Grzegorza Piątka, Kamili Twardowskiej, Diany Wasilewskiej, Michała Wiśniewskiego, Łukasza Wojciechowskiego przybliżające teksty pierwszego tomu i pokazujące w jaki sposób mogą być one przydatne i żywe.

 

Tom 1. Źródła zawiera między innymi wybór fragmentów tekstów następujących Autorek i Autorów wraz z opracowaniami:

MODERNIZM MIĘDZYWOJENNY: Ignacy Drexler, Tadeusz Peiper, Blok, Alfred Lauterbach, Edgar Norwerth, Stefania Zahorska, Szymon Syrkus, Paweł Wędziagolski, Jerzy Warchałowski, Teodor Toeplitz, Barbara Brukalska, Stanisław Brukalski, Szymon Syrkus, Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński, Lech Niemojewski, Romuald Miller, Jan Chmielewski, Piotr Drzewiecki, Henryk Chudziński, Stanisław Zamecznik, Roman Piotrowski, Tadeusz Tołwiński

ODBUDOWA I SOCREALIZM: Maciej Nowicki, Barbara Brukalska, Bolesław Bierut, Roman Piotrowski, Zygmunt Kleyff, Tadeusz Ptaszycki, Bohdan Pniewski, Edmund Goldzamt, Józef Sigalin

SOCMODERNIZM: Jerzy Hryniewiecki, Aleksander Wojciechowski, Jan Minorski, Oskar Hansen, Jerzy Czyż, Mieczysław Twarowski, Juliusz Żórawski, Jerzy Sołtan, Włodzimierz Gruszczyński, Aleksander Wallis, Jan Głuszak, Aleksander Paszyński,  Jacek Nowicki, Władysław Czerny, Juliusz Goryński, Halina Skibniewska, Kazimierz Wejchert, Marek Budzyński, Helena Syrkus, Witold Lipiński

KRYTYKA MODERNIZMU: Czesław Bielecki, Bohdan Jałowiecki, Stefan Figlarowicz, Karta DiM, Stefan Müller

Tom 2. Eseje

Małgorzata Jędrzejczyk „Corbusierowskie parowce”, „piękne zakątki” i „kompozycja życia”. Koncepcja architektury w teorii sztuki Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego

Diana Wasilewska „Bezduszne maszyny” i „obce dziwactwa”. Recepcja architektury modernistycznej w polskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego

Michał Wiśniewski Zaczyn modernistyczny zaczął prędko fermentować. Nurty architektury nowoczesnej w II RP w krytyce Lecha Niemojewskiego

Kamila Twardowska Etos modernizacyjny. Śląsk, Gdynia i inwestycje komunikacyjne w krytyce architektonicznej i debacie publicznej II RP

Tomasz Fudala „Mieszkanie trzeba przedłużyć”. Koncepcja małego mieszkania w tekstach warszawskich architektów i spółdzielców XX wieku

Grzegorz Piątek Cała Polska (nie) czyta Le Corbusiera

Aleksandra Kędziorek Różne ścieżki modernizmu. Polscy architekci wobec CIAM i Team 10

Michał Wiśniewski Siatka i małe miasteczko – wzorce polskiej urbanistyki w XX wieku

Dorota Leśniak-Rychlak Kształt przyszłości. O nowoczesności w architekturze czasu socrealizmu i odwilży

Emilia Kiecko Futurologiczna architektura jako przedmiot dyskursu w Polsce lat 60. i 70.

Łukasz Wojciechowski Między techno utopią a pragnieniem natury

Dorota Jędruch Napiętnowani marzeniami – media, krytyka profesjonalna i gazetowa okresu PRL wobec architektury nowoczesnej

David Crowley Modernizm realny około 1981

 

Ze wstępu Doroty Jędruch:

Przygotowywanie antologii – wyboru źródeł ilustrujących jakieś ważne zjawisko w historii to zawsze niezabezpieczana zabawa z pamięcią. Wybór charakterystycznych zjawisk, próby rekonstrukcji przeszłości, wyznaczania tendencji, definiowania pojęć, doboru przykładów, są zawsze obarczone ryzykiem. Ryzykiem wyboru nietrafnego, tworzącego obraz zbyt wyrywkowy lub zbyt ten obraz absolutyzującego. Wycinanie fragmentów wypowiedzi, funkcjonujących w innym czasie i skierowanych do innego czytelnika, jest nie tylko uzurpatorskie (i po prostu wobec autora tekstu – nieprzyjemne), ale też obciążone interpretacyjnym balastem wiedzy i przekonań twórcy wyboru. Antologia to nowa całość – patchwork, obraz sklejony z kawałków – urwanych lub wręcz wyrwanych z większych całości, funkcjonujących poza swoim pierwotnym środowiskiem. Czy taki obraz może być zamknięty i bezdyskusyjny?

Jednocześnie to właśnie w nowych kontekstach, dawne opinie, poglądy i sposoby mówienia zyskują często nowe sensy, ulegają aktualizacji, ujawniają pokrewieństwa i niezauważone dotąd tendencje. Pracę nad antologią Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918–1981 prowadziliśmy od początku w trybie zespołowym, zakładając, że dzięki wielości spojrzeń, doświadczeń i wiedzy, można ułożyć całość, która nie będzie obciążona jednostkowym, arbitralnym wyborem. Począwszy od kryteriów i zasad selekcji, po kwerendę źródeł Teksty modernizmu pozostały „formą otwartą”. Autorski charakter ma natomiast wybór i opracowanie fragmentów tekstów źródłowych (tom 1 publikacji) oraz ich interpretacja w postaci krytycznych esejów (tom 2 książki). Ich zestawienie w jednej publikacji kontynuuje jednak założony od samego początku wielogłos.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


GALERIA:

Tom 1.

Tom 2.

 


Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego