W stronę krajobrazu. Spotkanie z Urszulą Forczek-Brataniec i Marcinem Bratańcem

W stronę krajobrazu to dyskusja wokół poszukiwania kontekstu społecznego i przestrzennego w projektowaniu architektonicznym. O zmaganiach z przestrzenią, m.in. rynku niewielkiego miasteczka, o przebudowie przestrzeni poprzemysłowych oraz o budowaniu miejsc pozwalających na kontemplowanie przyrody opowiedzą Urszula Forczek-Brataniec i Marcin Brataniec, współtwórcy pracowni architektonicznej eM4.
Jak mówią: „Każdy projekt to nowe zadanie dla którego szukamy logicznego rozwiązania. Każdy jest dla nas nowym wyzwaniem, doświadczeniem i szansą na stworzenie nowej wartości. Specyfika miejsca, krajobraz, potrzeby użytkowników, możliwości wykonawcze, budżet to elementy z których staramy się zbudować przestrzeń dla człowieka i dla ludzi”.
Obecnie realizują projekt Parku Miejskiego w Starachowicach oraz rewitalizacji Wielkiego Pieca w Rudzie Śląskiej. O idach kryjących się za projektami eM4 opowiedzą podczas spotkania.
W ramach 4. edycji cyklu spotkań Elementy Architektury zapraszamy na dyskusję poświęconą pracy architektów i architektów krajobrazu w szybko zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Przez kilka ostatnich dekad rozwój architektury był podporządkowany wzrostowi gospodarczemu i ignorował coraz głębszy kryzys klimatyczny. Dyskusja o architekturze często skupiona była wokół budynków ikon tworzących markę i wizerunek miejsc lub wokół architektury mieszkaniowej, którą coraz częściej była traktowana jako źródło dochodu i inwestycja. W tle pozostawała architektura wrażliwa społecznie, budująca miejsce spotkań i czerpiąca z doświadczenia kontaktu z kontekstem. Współcześnie coraz częściej jesteśmy świadkami przewartościowań w podejściu do dyskusji o przestrzeni i architekturze. Budowanie relacji społecznych, uczenie wrażliwości wobec otoczenia i traktowanie budynków jako narzędzi służących tym funkcjom to nowe zadanie, które stoją przed architekturą.
Rozmowę poprowadzi Michał Wiśniewski.
Marcin Brataniec – jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, sędzią konkursowym SARP i członkiem MPOIA. Założył i od roku 2007 prowadzi pracownię eM4. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody głównej Życie w Architekturze za najlepszą przestrzeń publiczną 2013-14, nominacji do European Prize for Urban Public Space 2014, nominacji do Mies Van der Rohe Award 2015. Projekty eM4 były wielokrotnie nagradzane w konkursach architektonicznych, m.in. projekt parku w Starachowicach (2017), pawilon edukacyjny w Warszawie-Golędzinowie (2015), Centrum Nauki w Podzamczu Chęcińskim (2011), rewitalizacja rynku w Gorlicach (2007).
Urszula Forczek-Brataniec – jest absolwentką i wykładowczynią Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Naukowo i zawodowo zajmuje się architekturą krajobrazu, w latach 2016-2020 była sekretarzem generalnym IFLA EUROPE (Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu w Europie). Jest współautorką projektów pracowni eM4.
Michał Wiśniewski – historyk architektury, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Członek zarządu fundacji Instytut Architektury, autor publikacji oraz współautor wystaw poświęconych architekturze XX wieku w Polsce i Europie Środkowej.