Wacław Nowakowski – monografia

DSC_0819

Wacław Nowakowski

Autorka: Marta Karpińska

Wydawca: Instytut Architektury 2015

Wstęp i konsultacje merytoryczne: Michał Wiśniewski
Redakcja: Dorota Leśniak-Rychlak, Ewa Ślusarczyk
Projekt graficzny: Joanna Sowula
Fotografie współczesne: Wojciech Wilczyk

liczba stron: 160
liczba ilustracji: 108 (26 kolorowych)
oprawa: miękka, foliowana, skrzydełko
wymiary: 16,8X22
ISBN: 978-83-63786-07-6
cena 32 zł

Książka Marty Karpińskiej o Wacławie Nowakowskim (1888-1955) to pierwsza monografia jednego z najważniejszych krakowskich architektów pierwszej połowy XX wieku. Na podstawie dorobku Nowakowskiego, na zasadzie pars pro toto, można zrekonstruować kolejne tendencje współtworzące nowo budowany pejzaż II RP: od tradycjonalistycznych nurtów wczesnych lat 20. (styl dworkowy, neoklasycyzm) począwszy, poprzez art déco, ekspresjonizm, półmodernizm, na funkcjonalizmie i monumentalizmie lat 30. skończywszy. Nowakowski, który z łatwością – typową dla swojej generacji – przyswajał kolejne etapy rozwoju modernizmu, potrafił wybić się przy tym ponad funkcjonujące projektowe schematy, tworząc realizacje, które od dziesięcioleci mają swoje miejsce w historii architektury polskiego dwudziestolecia międzywojennego. Monografia Wacława Nowakowskiego omawia całościowo dorobek architekta na tle panoramy polskiego dwudziestolecia międzywojennego, naświetlając konteksty funkcjonowania rynku architektonicznego, polityczne zadania budownictwa, relacje pomiędzy twórcami, realia społeczne, ekonomiczne i kulturowe II RP.

Książka składa się z dwóch części: otwierającego publikację biograficznego eseju Marty Karpińskiej osadzającego twórczość architekta w szerszym społecznym i politycznym kontekście, oraz z części katalogowej, w której pogrupowano obiekty zaprojektowane przez Wacława Nowakowskiego według typologii budynków. Prezentacje zawierają krótki opis budynku, rysunki i zdjęcia archiwalne oraz współczesne fotografie.

DSC_0834 DSC_0841

Marta Karpińska – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, sekretarz redakcji kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. W latach 2009-2013 była redaktorką miesięcznika „Architektura&Biznes”. Współkuratorowała wystawy: „Impossible Objects” (Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, 2014) oraz „Monument. Architektura. Adolfa Szyszko Bohusza” (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2014.) Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury.


Napisanie książki zrealizowano w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

NPRC_malinowy

Dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Partnerami wydania są Archiwum Narodowe w Krakowie oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe