Weekend otwarcia wystawy Odwilż 56 – Cracovia 65

Serdecznie zapraszamy na wydarzenia w trakcie weekendu otwarcia ekspozycji „Odwilż 56 – Cracovia 65 Wystawa architektury Witolda Cęckiewicza”.

Sobota, godzina 11:00 – oprowadzanie kuratorskie po wystawie, prowadzenie: Dorota Jędruch. Facebook: LINK

Sobota, godzina 17:00 – Spotkanie z Witoldem Cęckiewiczem i Stanisławem Deńko, miejsce: FORUM Designu, prowadzenie: Dorota Lesniak-Rychlak, Marta Karpińska. Facebook: LINK

„Hotel i ambasada”

Witold Cęckiewicz zaprojektował zrealizowany w 1965 roku hotel Cracovia zaliczany – wraz z towarzyszącym mu kinem Kijów – do czołowych osiągnięć polskiej architektury lat 60. Zespół ten stanowi architektoniczny odpowiednik najciekawszych dzieł w polskiej kulturze tego okresu, rozkwitającej na fali odwilżowych przemian. Wybudowana dekadę później Ambasada PRL w New Delhi, którą Witold Cęckiewicz zaprojektował wspólnie ze swoim uczniem Stanisławem Deńko, to jeden z najbardziej spektakularnych przykładów późnego modernizmu w polskiej architekturze. Siła budynku ambasady wynika w dużej mierze z tego, że stanowi on syntezę radykalnej, modernistycznej konstrukcji (nawiązującej do architektury Le Corbusiera czy Louis Kahna) z rozwiązaniami sięgającymi w głąb historii architektury, przywołującymi echa rzymskich domów atrialnych lub skonstruowanego wokół płytkiego basenu dziedzińca lwów pałacu Alhambra w Granadzie. Równocześnie bryła budynku jest dynamiczna i ekspresyjna, przypomina monumentalną, abstrakcyjną rzeźbę

Rozmowę z oboma architektami poprowadzą współkuratorki wystawy: Marta Karpińska i Dorota Leśniak – Rychlak.

Niedziela, godzina 11:00, oprowadzania kuratorskie po wystawie, prowadzenie: Michał Wiśniewski. Facebook: LINK

Wystawa w dawnym hotelu Cracovia to opowieść o architekturze Witolda Cęckiewicza ukazanej na politycznym i społecznym tle dwóch dekad następujących po odwilży 1956 roku.

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
www.instytutarchitektury.org/odwilz

, , , , ,