Zwykły modernizm – promocja monografii Fryderyka Tadaniera

Zapraszamy na dyskusję wokół książki ‘Fryderyk Tadanier’ autorstwa Kamili Twardowskiej, która ukazała się właśnie nakładem Instytutu Architektury.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, sala Miedziana, 19 stycznia, godz.18.00, wstęp wolny

Fryderyk Tadanier (1892–1960) jeden z czołowych krakowskich architektów modernistycznych międzywojnia, autor jedynego wieżowca w obrębie Plant, czyli budynku Komunalnej Kasy Oszczędności przy placu Szczepańskim. Jego domeną była architektura mieszkaniowa, ale projektował także budynki użyteczności publicznej współtworzące nowoczesną infrastrukturę II Rzeczypospolitej – młodego państwa ambitnie prącego ku modernizacji.


Choć Fryderyk Tadanier przeszedł długą drogę z galicyjskiego sztetla do Nowej Huty, to jego działalność projektowa najwięcej mówi o złożonej rzeczywistości II RP, w której przyszło mu zrealizować swoje najważniejsze projekty. Dlatego też warto przyjrzeć się, gdzie na mapie „niedokończonego projektu” polskiej nowoczesności doby międzywojennej znajduje się architektura Tadaniera, jak funkcjonowały społecznie projektowane przez niego budynki, jakie wizje nowej państwowości materializowały, co mówią o mentalności inwestorów i jaką stanowiły ramę dla życia ich mieszkańców albo pracowników. I wreszcie: jak te wszystkie zewnętrzne uwarunkowania wpływały na wybieraną przez architekta formę, z jej dostrzegalną ambiwalencją wobec architektonicznego modernizmu. O tych aspektach twórczości krakowskiego architekt dyskutować będą: Kamila Twardowska, Piotr Bujas oraz Michał Wiśniewski. Prowadzenie spotkania: Justyna Nowicka

KAMILA TWARDOWSKA – historyczka architektury, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Dziale Architektury i Urbanistyki Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Współautorka monografii Witolda Cęckiewicza (Instytut Architektury, 2015). Współpracuje z kwartalnikiem „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. Projektantka przestrzeni wystawienniczych.

PIOTR BUJAS – architekt, projektant, badacz architektury. Prowadzi środkowoeuropejski think-tank badań architektonicznych (TRACE), skupiający badaczy i prowadzącego i biorącego udział w gromadzeniu, interpretacji i publikacji wiedzy dotyczącej migracji idei i eksportu kultury architektonicznej, materialnej i niematerialnej produkcji oraz dyscypliny architektury (m.in. ‘South of East-West’; od 2010, ‘Lifting the Curtain. Central European Architectural Networks’; 2014, ‘Brazilian miracle. Remote modernity’; 2016). Zajmuje się praktyką integralnego projektowania, łączącą różne skale i aspekty od planowania, architektury do strategii miejskich i doradztwa. Główna formuła działania to ponowne użycie przestrzeni/budynków, dziedzictwo architektury specjalistycznej, praktyka krytyczna i alternatywna (w ramach BADR).

MICHAŁ WIŚNIEWSKI – historyk architektury, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Międzynarodowego Centrum Kultury. Zajmuje się badaniami nad architekturą i rozwojem miast w XIX i XX wieku, architekturą i sztuką nowoczesną oraz ochroną zabytków. Autor książek i artykułów, nt. architektury XX wieku, kurator wystaw o architekturze. Członek zarządu fundacji Instytut Architektury.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo_mkidn

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, sala Miedziana, 19 stycznia, godz.18.00, wstęp wolny

MHMK

, ,