Nieużytki, sukcesja i niecodzienne piękno czwartej przyrody

W ramach 4. edycji cyklu spotkań Elementy Architektury zapraszamy na spotkanie on-line z Kasprem Jakubowskim, który zaprezentuje potencjał „czwartej przyrody” rozwijającej się na nieużytkach poprzemysłowych i kolonizującej tereny leżące odłogiem, tracące swoje gospodarcze znaczenie. Jaki jest ten potencjał i możliwe kierunki adaptacji? Jak wygląda skład gatunkowy „nowych ekosystemów” (novel ecosystems) i „nowej bioróżnorodności”? Czy są to przestrzenie z kategorii miejskiej szpetoty czy nieznane, tajemnicze, osobliwie piękne? Skąd moda na nieużytki i ich przyrodę (urbex, czarnobylska Zona)? Last but not least, jakie funkcje mogą pełnić dziś nieużytki i rozwijająca się na nich „dzika”, miejska przyroda (new urban wilderness). Szczególnie może mieć to znaczenie w kontekście planów rewitalizacji nieużytków i przekształcania na nowe parki miejskie. W wykładzie odniesiono się też do wyników autorskich badań (2020) odnośnie społecznej percepcji nieużytków i czwartej przyrody.
W krótkim filmie zaprezentowane zostaną pokrótce możliwe kierunki adaptacji nieużytków we współczesnej architekturze krajobrazu, wskazując na znaczenie sukcesji ekologicznej i roli edukacji ekologicznej w dzikiej przyrodzie miasta. Interesującym, przyszłościowym rozwiązaniem są nowe kategorie terenów zieleni czy parków czwartej przyrody zakładanych na nieużytkach.
Kasper Jakubowski – dr inż. architekt krajobrazu. Pomysłodawca, współtwórca i prezes Fundacji Dzieci w Naturę zajmującej się edukacją ekologiczną w miastach. Współautor wydanych spacerowników dla dużych i małych po dzikiej przyrodzie miasta (Kraków, Warszawa). W swoich badaniach zajmował się problematyką adaptacji przyrody nieużytków na nowe kategorie parków miejskich i udostępnienia terenów przyrodniczych w miastach na cele edukacji ekologicznej. Zaangażowany w ochronę terenów zieleni w Krakowie i rozwój nowoczesnej edukacji ekologicznej. Wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska