Wykład: Reinier de Graaf (OMA) – Architektura bez właściwości

Fundacja Instytut Architektury wraz Goethe-Institut Krakau serdecznie zapraszają na wykład Reiniera de Graafa (OMA) Architektura bez właściwości, który odbędzie się 6 grudnia 2018 w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie o godz. 18:00.

Reinier de Graaf – partner w OMA, jednej z najbardziej znaczących globalnych pracowni architektonicznych – jest także autorem bestsellerowej książki Four Walls and a Roof. The Complex Nature of Simple Profession (Harvard University Press, 2017). Książka de Graafa znalazła się w gronie najlepszych wydawnictw 2017 roku między innymi w podsumowaniach „Financial Times” i „Guardiana”. Reinier de Graaf przedstawił w niej szczery obraz współczesnych realiów wykonywania zawodu architekta. Z jego porywającej, przenikniętej gorzkim humorem opowieści wyłania się obraz utraconych ideałów architektury, fałszywych pretensji jej twórców i uzależnienia profesji od globalnej gry rynkowej. Krakowski wykład Reiniera de Graafa będzie poświęcony zagadnieniu przemysłowej architektury mieszkaniowej. Jego punktem wyjścia będzie rozdział książki Architektur ohne Eigenschaften (Architektura bez właściwości), który opowiada o politycznych i ekonomicznych uwarunkowaniach budownictwa prefabrykowanego w dawnych Niemczech Wschodnich i jego wpływie na współczesność. Budownictwo prefabrykowane miało umrzeć wraz z upadkiem muru berlińskiego, a jednak to właśnie ono stanowi dominujący model inwestycji budowlanych na całym świecie.

Reinier de Graaf, OMA/AMO, fot. © Adrienne Norman

Wykład Reiniera de Graafa jest najważniejszym punktem tegorocznej edycji cyklu wykładów Elementy Architektury organizowanych wspólnie od 2017 roku przez fundację Instytut Architektury i Goethe-Institut Krakau.

Reinier de Graaf to architekt i partner w założonej przez Rema Koolhaasa pracowni architektonicznej OMA (Office for Metropolitan Architecture) zajmującej od kilku dekad czołową pozycję w globalnym środowisku architektonicznym. De Graaf jest odpowiedzialny za najważniejsze projekty OMA, stoi także na czele prac prowadzonych w ramach AMO – think tanku założonego w 1998 roku jako uzupełnienie badawczej działalności OMA. Reinier de Graaf jest badaczem i krytykiem architektury, kuratorem wystaw (m.in. Public Works – Architecture by Civil Servants pokazywanej na Biennale Architektury w Wenecji w 2012 roku) a także uznanym eseistą publikującym na łamach najważniejszych międzynarodowych periodyków architektonicznych i opiniotwórczych.

ELEMENTY ARCHITEKTURY 2018 – BLOKI

Jako tło codziennego życia milionów ludzi wielkie osiedla mieszkaniowe spowszedniały na tyle, że rzadko już pamięta się, co było punktem wyjścia do ich budowy. Nudne, powtarzalne, produkowane na przemysłową skalę bloki były odpowiedzią na gigantyczny kryzys mieszkaniowy. Stanowiły znaczącą część ambitnego modernizacyjnego projektu, który miał stworzyć lepszy świat po katastrofie dwóch globalnych konfliktów wojennych. Świat, w którym dostęp do przyzwoitych warunków mieszkaniowych, edukacji, opieki zdrowotnej czy kultury miał być powszechnie zagwarantowany. Te socjalne ambicje określały cele polityczne po obu stronach żelaznej kurtyny przez trzy powojenne dekady. Kiedy nadszedł kryzys lat 70. społeczeństwa zniechęcone uciążliwościami kolektywnego zamieszkiwania dały się uwieść obietnicom neoliberalnej ekonomii. Dziś znowu bloki pojawiają się w debacie publicznej, stając się tematem licznych wystaw, publikacji, filmów i dyskusji. Wraz z Instytutem Goethego zapraszamy do udziału w cyklu wydarzeń, w których będziemy odnosić się do przykładów wielkich osiedli mieszkaniowych realizowanych w byłych PRL, NRD i RFN. W zeszłorocznej edycji cyklu Elementy Architektury, której tematem był „Ponowny użytek”, bloki pojawiły się jako przykłady strategii rewitalizacyjnych w niemieckich miastach. W tym roku kontynuujemy ten wątek, zachęcając do debaty na temat współczesności i przyszłości masowego budownictwa mieszkaniowego.

Pełen program wykładów dostępny jest na stronie: LINK

Kontakt z mediami:

Marta Karpińska, Instytut Architektury m.karpinska@instytutarchitektury.org

602 45 55 88

, ,