Kontakt

E-mail: info[at]instytutarchitektury.org

  • Dorota Leśniak-Rychlak: d.lesniak[at]instytutarchitektury.org
  • Dorota Jędruch: d.jedruch[at]instytutarchitektury.org
  • Agata Wiśniewska: a.wisniewska[at]instytutarchitektury.org
  • Michał Wiśniewski: m.wisniewski[at]instytutarchitektury.org
  • Kacper Kępiński: k.kepinski[at]instytutarchitektury.org
  • Marta Karpińska: m.karpinska[at]instytutarchitektury.org

Wsparcie działań
Realizacja projektów fundacji uzależniona jest w dużej mierze od naszych darczyńców i dotacji. Każdy może wesprzeć nasze działania dobrowolną darowizną o dowolnej wysokości. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę przeznaczoną na realizację naszych celów statutowych.

Numer konta:
Crédit Agricole 07 1940 1076 3103 7880 0000 0000

Adres do korespondencji:
Instytut Architektury
ul. Pułaskiego 14/16
30-305 Kraków

KRS 0000394017
NIP: 6762447197
REGON: 121868093

W internecie:
www.instytutarchitektury.org
www.szlakmodernizmu.pl
www.facebook.com/architektury