Misja

Instytut Architektury to fundacja założona w Krakowie w 2011 przez Dorotę Jędruch, Dorotę Leśniak-Rychlak, Piotra Bujasa i Michała Wiśniewskiego, wspierana od swego powstania przez Magdalenę Petrynę.

Instytut zajmuje się propagowaniem bezinteresownego myślenia na temat przestrzeni poprzez promowanie edukacji architektonicznej, popularyzację architektury nowoczesnej, organizowanie interdyscyplinarnych wystaw o architekturze i działalność wydawniczą. Wspólnie z Muzeum Narodowym w Krakowie zorganizował wystawy: „Za-mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń” (2012) i „Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza” (2013). W 2014 roku kuratorzy z Instytutu Architektury we współpracy z Jakubem Woynarowskim przygotowali pokaz „Impossible Objects” w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury w Wenecji. W 2016 roku fundacja była współorganizatorem, a jej zespół współkuratorował wystawę „»Wreszcie we własnym domu«. Dom polski w transformacji” w ramach 8. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE.

Instytut Architektury zajmuje się:

  • promowaniem edukacji architektonicznej,
  • popularyzacją architektury, głównie nowoczesnej i współczesnej,
  • wspieraniem krytyki architektonicznej,
  • inspirowaniem debaty nad kształtem przestrzeni
  • organizowaniem interdyscyplinarnych wystaw o architekturze
  • działalnością wydawniczą.

Statut Fundacji Instytut Architektury

Ludzie Instytutu

Dr Dorota Jędruch (1977) – doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, interesuje się problemami współczesnej architektury (zwłaszcza w jej aspekcie społecznym) oraz sztuk plastycznych. Pracuje w Sekcji Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Współpracowniczka „Autoportretu” – pisma o dobrej przestrzeni. Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury.

Dr Dorota Leśniak-Rychlak (1972) – redaktorka naczelna „Autoportretu. Pisma o dobrej przestrzeni” wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury. Z wykształcenia historyczka sztuki i architektka. Kuratorka wystawy Charlesa Renniego Mackintosha w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (1996) i współkuratorka wystawy „3_2_1. Nowa architektura w Japonii i Polsce” w Centrum Manggha w Krakowie (2004). Prezeska fundacji Instytut Architektury

Agata Wiśniewska (1977) – architektka  z praktyką w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, członkini zarządu fundacji Instytut Architektury.

Dr Michał Wiśniewski (1976) – absolwent historii sztuki i architektury, interesuje się związkami architektury nowoczesnej i polityki. Pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stypendysta Fulbrighta. Członek zarządu fundacji Instytut Architektury.

Marta Karpińska – sekretarz redakcji kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, absolwentka historii sztuki. W latach 2009-2013 redaktorka miesięcznika „Architektura&Biznes”. Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury.

Kacper Kępiński (1992) – architekt i aktywista miejski. Współzałożyciel stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto, działającego na rzecz zrównoważonego  rozwoju miasta oraz ochrony dziedzictwa architektonicznego. Członek Rady Fundacji Instytut Architektury. Brał udział w przygotowaniu wystaw i publikacji Instytutu, koordynator Krakowskiego Szlaku Modernizmu.

Sprawozdania z działalności fundacji

2012 – Sprawozdanie merytoryczne
2012 – Sprawozdanie finansowe

2011 – Sprawozdanie merytoryczne