Misja

Instytut Architektury to fundacja założona w Krakowie w 2011 przez Dorotę Jędruch, Dorotę Leśniak-Rychlak, Piotra Bujasa i Michała Wiśniewskiego, wspierana od swego powstania przez Magdalenę Petrynę.

Misją Instytutu jest propagowanie bezinteresownego myślenia na temat przestrzeni.

Instytut Architektury zajmuje się:

  • promowaniem edukacji architektonicznej,
  • popularyzacją architektury, głównie nowoczesnej i współczesnej,
  • wspieraniem krytyki architektonicznej,
  • inspirowaniem debaty nad kształtem przestrzeni
  • organizowaniem interdyscyplinarnych wystaw o architekturze
  • działalnością wydawniczą.

Statut Fundacji Instytut Architektury

Ludzie Instytutu

Dorota Jędruch (1977) – doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, interesuje się problemami współczesnej architektury (zwłaszcza w jej aspekcie społecznym) oraz sztuk plastycznych. Pracuje w Sekcji Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Współpracowniczka “Autoportretu” – pisma o dobrej przestrzeni. Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury.

Dr Dorota Leśniak-Rychlak (1972) – redaktorka naczelna „Autoportretu. Pisma o dobrej przestrzeni” wydawanego przez Małopolski Instytut Kultury. Z wykształcenia historyczka sztuki i architektka. Kuratorka wystawy Charlesa Renniego Mackintosha w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (1996) i współkuratorka wystawy „3_2_1. Nowa architektura w Japonii i Polsce” w Centrum Manggha w Krakowie (2004). Prezeska fundacji Instytut Architektury

Agata Wiśniewska (1977) – architektka  z praktyką w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, członkini zarządu fundacji Instytut Architektury.

Dr Michał Wiśniewski (1976) – absolwent historii sztuki i architektury, interesuje się związkami architektury nowoczesnej i polityki. Pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Stypendysta Fulbrighta. Członek zarządu fundacji Instytut Architektury.

Marta Karpińska – sekretarz redakcji kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, absolwentka historii sztuki. W latach 2009-2013 redaktorka miesięcznika „Architektura&Biznes”. Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury.

Kacper Kępiński – student architektury i urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Studiował także w Kopenhadze i Amsterdamie. Aktywista miejski, współzałożyciel stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto działającego na rzecz zrównoważonego rozwoju Krakowa. Członek rady fundacji Instytut Architektury.

Sprawozdania z działalności fundacji

2012 – Sprawozdanie merytoryczne
2012 – Sprawozdanie finansowe

2011 – Sprawozdanie merytoryczne