Miasto jako dobro wspólne – dyskusja

fot. Wojciech Wilczyk

W ramach cyklu wydarzeń towarzyszących ekspozycji Odwilż 56 – Cracovia 65 Wystawa architektury Witolda Cęckiewicza zapraszamy na dyskusję poświęconą miastu jako dobru wspólnemu, która odbędzie się w sobotę 20 stycznia w FORUM Designu. Zabytki architektury modernistycznej zagrożone wyburzeniem, zawłaszczanie przestrzeni publicznej, zwroty kamienic, czy wprowadzanie pomników bez konsultacji. Co te procesy mają wspólnego? Nie mówimy już o prawie do miasta, ale chcemy rozmawiać o mieście jako naszym wspólnym dobru. Spróbujmy odczarować przekonanie wyniesione z poprzedniej epoki, że wspólne znaczy niczyje. The commons (dobra wspólne) są teraz szeroko dyskutowane na całym świecie. I my zdefinujmy dla siebie, to co uznajemy za wspólną wartość (i własność).

Razem z autorem projektu Hotelu Cracovia i Kina Kijów prof. Witoldem Cęckiewiczem*, Pawłem Hałatwem, prezesem stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto, aktywistką i artystką Cecylią Malik oraz autorką książki „Reprywatyzując Polskę. Historia wielkiego przekrętu” Beatą Siemieniako, porozmawiamy o problemach, które generuje wąskie rozumienie własności i braku obecności pojęcia dobra wspólnego w debacie publicznej. Dyskusję poprowadzi Dorota Leśniak-Rychlak (Instytut Architektury).

Cecylia Malik w ostatnim czasie zainicjowała w Krakowie akcję Minimum 1% z budżetu Krakowa na wykupy terenów pod nowe parki, a zmiana własności hotelu Cracovia ochroniła ten modernistyczny zabytek przed destrukcją. Stowarzyszenie Miasto Wspólne/Kraków Przeciw Igrzyskom prowadzi zaś Społeczny audyt reprywatyzacji, który naświetla patologie reprywatyzacyjne w Krakowie. Podczas rozmowy prześledzimy związki systemowe pomiędzy tymi wszystkimi wątkami.

Witold Cęckiewicz – architekt, urbanista, nauczyciel akademicki. Jego pierwsze prace nawiązywały do estetyki realizmu socjalistycznego. Po przełomie 1956 roku konsekwentnie posługiwał się formami modernizmu. W latach 1955-1960 pełnił funkcję Architekta Miasta Krakowa. Był autorem monumentalnych założeń pomnikowych, m.in. na Polach Grunwaldu oraz w dawnym obozie KL Płaszów w Krakowie. Równocześnie zrealizował szereg projektów publicznych, m.in. hotel Cracovia oraz kino Kijów. Cęckiewicz był także autorem Ambasady Polskiej w New Delhi (ze Stanisławem Deńką). Witold Cęckiewicz stał także na czele zespołów odpowiedzialnych za duże projekty urbanistyczne, m.in. Osiedla Mistrzejowice oraz Osiedla Podwawelskiego w Krakowie. Do najważniejszych realizacji sakralnych należą krakowski kościół p.w. Św. Brata Alberta oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

*udział prof. Witolda Cęckiewicza w spotkaniu uzależniony jest od jego samopoczucia.

Paweł Hałat – prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto, współinicjatora akcji ochrony zespołu Hotelu Cracovia i Kina Kijów, HOTEL CRACOVIA Pany.

Cecylia Malik – Absolwentka krakowskiej ASP oraz podyplomowych studiów kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Malarka, edukatorka i aktywistka. Autorka projektów Ikonostas Miasto, Koncert u Pana Żula (Galeria Zderzak), 365 Drzew, 6 Rzek, Obrazy z Lasu Łęgowego i Warkocze Białki. Wspólnie z siostrą Justyną Koeke zrealizowała projekty Modraszek Kolektyw i Ul. Smoleńsk 22/8. Za realizację projektu 365 Drzew została nagrodzona tytułem Kulturystki roku 2010 (nagroda Programu 3 Polskiego Radia). Współzałożycielka Małego Klubu Bunkra Sztuki. W roku 2012 Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Beata Siemieniako – prawniczka i aktywistka. Jest absolwentką Kolegium MISH i prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Cardiff Law School. Od 2014 roku nieodpłatnie udziela porad prawnych w Komitecie Obrony Praw Lokatorów oraz prowadzi warsztaty edukacyjne. Aplikantka adwokacka, współzałożycielka i członkini Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Publikowała w OKO.press, Krytyka Polityczna, Kultura Liberalna, Młoda Palestra, Codziennik Feministyczny, Girls to the Front Zin.

20 STYCZNIA 2018, SOBOTA
godzina: 18:00
Dawny Hotel Cracovia (al. Focha 1), Forum Designu
Facebook: LINK
wstęp na spotkanie wolny
bilety na wystawę: 7 zł normalny, 5 zł ulgowy

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków PL