Produkt Osiedle. Transformacyjne przemiany mieszkań – rozmowa

Zapraszamy na rozmowę z socjologiem Jackiem Gądeckim i architektem Kacprem Kępińskim, którą poprowadzi Dorota Leśniak-Rychlak.

Po przemianach w okresie transformacji polskie miasta zaczęły rozwarstwiać przestrzennie, a mieszkania stały się towarami na rynku nieruchomości. Jacek Gądecki opisał dyskurs wokół osiedli grodzonych już w 2009 roku w publikacji „Za murami. Polskie osiedla grodzone – analiza dyskursu”. Porozmawiamy o tym, co się zmieniło w narracji wokół zamkniętych apartamentowców, a także o tym, jak ta forma budownictwa jest kształtowana przez chciwość deweloperów i jakie triki stosują architekci na zlecenie swoich klientów, by wycisnąć jak największą powierzchnię mieszkaniową, a zatem największy zysk. Mechanizmy te przeanalizuje architekt Kacper Kępiński, autor pracy „Produkt osiedle” pokazywanej na wystawie „Wreszcie we własnym domu” podczas 8. edycji Festiwalu Warszawa w Budowie.

Spotkanie będzie promować publikację książki Doroty Leśniak-Rychlak „Jesteśmy wreszcie we własnym domu”.

dr hab. Jacek Gądecki – socjolog i antropolog społeczno-kulturowy; pracuje jako adiunkt w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze to antropologia architektury (Architektura i tożsamość. Rzecz o antropologii architektury, Rolewski, 2005), antropologia i socjologia miasta, przestrzeń publiczna, ekonomia kultury i architektura jako taka. Realizował badania m.in. w Fundacji Bauhausu w Dessau i na CUNY w Nowym Jorku (Stypendium Fulbrighta) dotyczące osiedli grodzonych w USA i Polsce (Za murami. Polskie osiedla grodzone – analiza dyskursu, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009). Prowadził również badania nad gentryfikacją w starej części Nowej Huty (I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty?, Wyd. IFiS PAN, 2012) oraz telepracy (Tu się pracuje!, wyd. Libron 2017).

Kacper Kępiński – architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, stypendysta rządu francuskiego na Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville. Studiował także w Amsterdamie i Kopenhadze. Współzałożyciel stowarzyszenia Przestrzeń-Ludzie-Miasto. Kierownik działu projektów zewnętrznych i wystaw w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Członek rady Fundacji Instytut Architektury, brał udział w przygotowaniu wystaw i projektów edukacyjnych, koordynator projektów Krakowski Szlak Modernizmu i Pomoszlaku.

dr Dorota Leśniak-Rychlak – redaktorka naczelna kwartalnika autoportret (od 2007 roku, wyd. Małopolski Instytut Kultury). Założycielka i prezeska zarządu Fundacji Instytut Architektury. Kuratorka i współkuratorka wielu wystaw, m.in.: Figury niemożliwe – Pawilon Polski na XIV Biennale Architektury w Wenecji, Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji, Festiwal Warszawa w Budowie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Inicjatorka i redaktorka wydań ważnych pozycji z kanonu teorii i praktyki architektonicznej, Współredaktorka publikacji „Teksty modernizmu. Antologia polskiej teorii i krytyki architektonicznej 1918-1981” (Kraków, 2018).

Spotkanie dofinansowane z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.