WACŁAW NOWAKOWSKI – promocja książki

Zapraszamy na spotkanie towarzyszące wydaniu monografii Wacława Nowakowskiego. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, 2.12.2015, godz. 18:00.

Książka Marty Karpińskiej o Wacławie Nowakowskim (1888-1955) to pierwsza monografia jednego z najważniejszych krakowskich architektów pierwszej połowy XX wieku. Na podstawie dorobku Nowakowskiego, na zasadzie pars pro toto, można zrekonstruować kolejne tendencje współtworzące nowo budowany pejzaż II RP: od tradycjonalistycznych nurtów wczesnych lat 20. (styl dworkowy, neoklasycyzm) począwszy, poprzez art déco, ekspresjonizm, półmodernizm, na funkcjonalizmie i monumentalizmie lat 30. skończywszy. Nowakowski, który z łatwością – typową dla swojej generacji – przyswajał kolejne etapy rozwoju modernizmu, potrafił wybić się przy tym ponad funkcjonujące projektowe schematy, tworząc realizacje, które od dziesięcioleci mają swoje miejsce w historii architektury polskiego dwudziestolecia międzywojennego. Monografia Wacława Nowakowskiego omawia całościowo dorobek architekta na tle panoramy polskiego dwudziestolecia międzywojennego, naświetlając konteksty funkcjonowania rynku architektonicznego, polityczne zadania budownictwa, relacje pomiędzy twórcami, realia społeczne, ekonomiczne i kulturowe II RP.

Książka składa się z dwóch części: otwierającego publikację biograficznego eseju Marty Karpińskiej osadzającego twórczość architekta w szerszym społecznym i politycznym kontekście, oraz z części katalogowej, w której pogrupowano obiekty zaprojektowane przez Wacława Nowakowskiego według typologii budynków. Prezentacje zawierają krótki opis budynku, rysunki i zdjęcia archiwalne oraz współczesne fotografie.

O książce, Wacławie Nowakowskim i architekturze międzywojennego Krakowa opowiadać będą Marta Karpińska i dr Michał Wiśniewski. Spotkanie poprowadzi Justyna Nowicka.

Marta Karpińska – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, sekretarz redakcji kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. W latach 2009-2013 była redaktorką miesięcznika „Architektura&Biznes”. Współkuratorowała wystawy: „Impossible Objects” (Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, 2014) oraz „Monument. Architektura. Adolfa Szyszko Bohusza” (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2014.) Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury.

Michał Wiśniewski – historyk sztuki i architekt, interesuje się związkami architektury modernistycznej i polityki w kontekście Europy Środkowej. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Stypendysta Fulbrighta. Autor wielu opracowań i artykułów, a także dwóch monografii czołowych polskich architektów okresu międzywojennego: Ludwika Wojtyczki (2003) oraz Adolfa Szyszko‑Bohusza (2013). Główny kurator wystawy „Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko‑Bohusza” (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2013/2014) i współautor wystaw: „Za‑mieszkanie 2012. Miasto ogrodów, miasto ogrodzeń” (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2012/2013), „Impossible Objects” (Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, 2014), „Monument Architektura Adolfa Szyszko‑Bohusza” (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, 2014). Członek zarządu fundacji Instytut Architektury.

Justyna Nowicka – filolog klasyczny, radiowiec; dziennikarka Radia Kraków, w którym kieruje redakcją kultury, stała współpracowniczka radiowej Dwójki; entuzjastka, ale i krytyk sztuk wizualnych i współczesnego teatru; producentka nagradzanych radiowych słuchowisk, m.in Jana Klaty, Andrzeja Seweryna czy Mai Kleczewskiej; współautorka dokumentalnych książek o dziejach Opery Krakowskiej i Polskiego Radia w Krakowie.

Partnerem wydarzenia jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Napisanie książki zrealizowano w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

NPRC_malinowy

Dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Partnerami wydania są Archiwum Narodowe w Krakowie oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe