Zwiedzanie Seminarium Zmartwychwstańców w Krakowie


Już za parę tygodni rusza nasz nowy projekt – ‘Architektura postmodernizmu w Krakowie’ (szczegóły wkrótce!). Chcemy zapowiedzieć naszą inicjatywę spacerem architektonicznym po jednym z najważniejszych dokonań polskiego postmodernizmu. W sobotę, 15 września zapraszamy na oprowadzanie po budynku Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie Naszym przewodnikiem po budynku będzie Barbara Stec. UWAGA, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – zainteresowanych zwiedzaniem prosimy o wcześniejszą rezerwacją pod adresem: instytut.architektury@gmail.com

Droga Czterech Bram – Wyższe Seminarium Duchowne Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców w Krakowie zostało zrealizowane w latach 1984-1996 według projektu Dariusza Kozłowskiego, Wacława Stefańskiego i Marii Misiągiewicz we współpracy z Ireneuszem Piotrowskim oraz Markiem Chmielkiem.

BARBARA STEC – architektka, scenografka. Pracuje w Katedrze Scenografii krakowskiej ASP i na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W 2000 r. obroniła na WA PK doktorat z zakresu związków architektury współczesnej ze sztuką spektaklu, przygotowywany we współpracy z IUAV w Wenecji. Autorka kilku projektów architektonicznych, scenografii teatralnych i telewizyjnych. Zajmuje się teorią i krytyką architektury współczesnej.
Dofinansowano ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Więcej informacji na stronie: www.instytutarchitektury.org/pomoszlak